Prima  -   Noutăți şi anunţuri  -   Fundația HEKS-EPER anunță concurs de granturi pentru deținătorii de depozite frigorifice
Fundația HEKS-EPER anunță concurs de granturi pentru deținătorii de depozite frigorifice   
Data: 26.01.2018         
Publicat de: Administrator Portal

Ofertă de granturi pentru procurarea echipamentelor de tratare cu bioxid de sulf lichid (SO2) si a sistemelor de evacuare a reziduurilor acestuia din camerele frigorifice.

Context și obiective: 

Fundația Reprezentanță din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS-EPER implementează proiectul “ Îmbunătățirea producerii și a accesului la piață pentru producătorii de struguri “. Proiectul dezvoltă intervenții conform principiilor Market System Development (MSD) și are drept scop creșterea veniturilor producătorilor de struguri din Moldova.

Dezvoltarea proiectelor conform principiilor MSD presupune diagnosticarea sistemului de piață, în scopul identificării blocajelor și a înlăturării acestora. Intervențiile proiectului sunt orientate spre influențarea sistemului de piață încît acesta să funcționeze și în favoarea fermierilor mici și mijlocii.

Granturile pentru procurarea echipamentelor de tratare cu bioxid de sulf lichid și a sistemelor de evacuare a reziduurilor acestuia fac parte din setul de intervenții care derivă din unul dintre obiectivele de bază ale proiectului și anume îmbunătățirea serviciilor post-recoltă aplicabile strugurilor de masă.

În Republica Moldova, la moment, în majoritatea depozitelor frigorifice tratarea cu sulf a strugurilor de masă se face prin metoda clasică - prin arderea sulfului in diferite recipiente și răspîndirea particulelor prin fumegare, fără însă a se face evacuarea reziduurilor de bioxid de sulf. Neevacuarea reziduurilor de bioxid de sulf duce la deteriorarea construcției și a utilajului frigorific dar și la absorbția de către strugurii de masă a unei cantități de sulf ce poate depăși cantitățile permise conform normelor de siguranță alimentară.

Scopul:

Scopul grantului este modernizarea infrastructurii post-recoltare a strugurilor de masă pentru a satisface cerințele de calitate și siguranță alimentară cerute de piața UE și alte piețe regionale de export.

Valoarea grantului: 

  • Metoda acordării grantului se va face prin cofinanțarea în proporție de 50% a echipamentului de tratare cu bioxid de sulf lichid (SO2) si a sistemului de evacuare a reziduurilor acestuia.
  • Valoarea grantului nu va depăși suma de 465 EUR/cameră frigorifică cu capacitatea 400-600 m3.
  • Grantul se va acorda după încheierea unui acord de parteneriat cu beneficiarul grantului.
  • Grantul se va acorda în limita fondurilor disponibile prin încheierea unui contract de cofinanțare.
  • Acordarea grantului se va face conform principiului “primul venit, primul servit”.

Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii grantului:

  • Adresează o cerere de solicitare a grantului (forma liberă), care va conține și o scurtă descriere a depozitului frigorific, la adresa electronică lilian.hincu@heks-eper.org
  • Demonstrează prin acte confirmative statutul de persoană fizică care practică activitate de întreprinzător sau persoană juridică ce desfășoară activitate agricolă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislația în vigoare.


Cheltuieli eligibile:

  • Echipamentul de tratare cu bioxid de sulf
  • Sistemul de evacuare a reziduurilor de sulf
  • Lucrări de montaj și instalare

Data limită de primire a solicitărilor este 31.07.2018

Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactați: 
+37368040202 Hîncu Lilian- Coordonator de proiect, UIP HEKS Moldova

Descărca fișiere
 
 Alte publicații ale autorului:
AMIB: Cofinanțare la înființarea perdelelor de protecție pentru plantațiile bacifere   HEKS-EPER: granturi pentru procurarea echipamentelor de umidificare a aerului în camerele depozitelor frigorifice   British Embassy Chisinau announces the Call for Proposals: Good Governance Fund – Strategic Support Fund – Moldova   APM: Granturi pentru implementarea tehnologiilor şi practicilor intensive de producere a strugurilor de masă   APM: Granturi pentru producerea legumelor și/sau verdețurilor în câmp deschis în bază contractuală   Noi granturi din partea APM “Implicarea prin educație a tinerilor în agricultura cu valoare înaltă”   Granturi pentru modernizarea sectorului de producere a pomușoarelor   Post vacant: Asistent monitorizare și evaluare  
 

  

Copyright  © 2018 Agroconect Toate drepturile rezervate.    Tel: +373 69 14 06 14   : sus
      Acest site a fost elaborat cu suportul Proiectului Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanţat de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Corporaţia Provocările Mileniului (MCC) şi este gestionat de Artaria Studio SRL. Materialele publicate sunt plasate de utilizatorii înregistraţi ai site-ului, care sunt responsabili pentru conţinutul respectiv, inclusiv în vederea respectării dreptului de autor. Conţinutul materialelor în cauză nu reflectă neapărat opinia finanţatorilor sau a administratorului site-ului.      Soluție


Acces Rapid